Sun certified Java Programer exam.
 

Bolje ko ste pripravljeni za test in bolj ko razumete, kaj SUN zahteva od vas na testu
bolje se boste počutili v  testnem centru in z večjem veseljem boste izpit opravljali.
Izpit opravljate pri firmi SylvanPrometric (ki opravlja izpite za SUN) ali zastopniku te firme.
Pri nas sta SRC Computers in Lancenter. Zbral sem nekaj informacij glede testov in testnih
centrov v Ljubljani (SRC in Lancenter) in naslov na internetu, kjer dobite lahko več informacij.

Kratek pregled.
Prvo opravljate Programer exam, ki ima številko 310-020 za Java 1.0.2 ali 310-022 za Java 1.1.
Ko ste opravili Programer exam downloadate programming assignment, ki ga morate dokončati.
Ko ga dokončate in se prijavite za Developer exam, ga upload-ate.
Programer exam Sestavljen je iz 70 karatkih vprašanj z različnimi možnimi odgovori ali tekstom,
ki ga morate vpisati.

Prijava in izpit
Za prijavo morate kupiti (sami ali podjetje) vaučer. Ideja vaučerja je , da da podjetja spodbujajo
zaposlene k izpitu (popust pri ceni ali zastonj izpit). Vaučer naročite in pri Marand.
Cena vaučerja oz. izpita je 150 USD. Če preračunate v SIT  znaša izpit 27000 za vaučer in stroški
centra. Prijavite se na enem izmed centrov:
- Lancenter po faxu, (info http://www.lancenter.si/ )
- SRC Comp po faxu ali internetu (http://www.src-comp.si/html32/index.html).
 

Izpit

Izpit opreavljate pri nas v enem od omenjenih izpitnih centrov .  Na izpitu se morate izkazati z osebni dokumentom
in podpisom, da opravljate izpit.  Izpit traja 120 min in vsebuje 120 vprašanj. Odgovoriti  morate pravilno na 70% vprašanj. Vprašanja so razvrščena v 13  sekcij (Language fundamentals, operators and assignment, declarations and assignments,
Flow control and exception handling, ...). Ko ste izpit opravili dobite ID številko in ste vpisani v Sun certification database.

Veliko uspeha!
 

Od tu naprej pa je bil problem, vsaj pri meni. Zamešali so ID številko, tako da v bazo nisem imel dostopa in nisem imel
dostopa do  programming assignment za Java developer exam. Po pošti sem dobil nadomestno  ID številko, tako da sem
lahko začel delati praktični del za Java developer exam.


Test Yourself:
 

 • Test simulation for  Sun certified exam  is Exam Simulator with my database.
 • JCertify is a commercial Java Programmer Exam study tool featuring an exam simulator.
 • MindQ offers 2 free online training modules from their commercial, 15 module training series.
 • Exam Simulator tests your understanding of the first set of Java exam objectives: Language Fundamentals.
 • A mock exam written by Dr. John Hunt.
 • Official sample questions from Sun for the Programmer exam.
 • Official sample questions from Sun for the Developer exam.

 •  

   

  Mailing Lists:
   
   

 • Earthchannel's JavaCert mailing list: to subscribe, send "Subscribe PrepTalk-Java RealName" in the body of the email to: Mail-Server@earthchannel.com

 •  

   

  WebSites:
   
   

 • SunEd's Java Certification Site:
 • Programmer exam objectives
 • Developer exam objectives
 • John's Educational Java Resources. A comprehensive page of links to educational resources for Java.
 • Java Skinny. More links.
 • Dave's Java Cert FAQ
 • Another Java Cert Study Group

 •  

   

  Books:
   
   

 • Java 1.1 Certification Study Guide, by Simon Roberts and Philip Heller (1997). A FAQ and book corrections are also available.
 • Java Certification for Programmers and Developers, by Barry Boone (1997). Updates and errata are available.
 • Sun Java 1.1 Certification Exam Guide Book by Cary Jardin (1998). All reports from Study Group members regarding this book have been negative.

 •  

   

  Forthcoming:
   
   

 • Java 1.2 Certification Exam Guide, by Barry Boone (October, 1998).
 • Java Programmer Jdk 1.1 Exam Prep, by by Joe Wigglesworth, Paula Lumby (February, 1999).